ELA Blockchain Services a.s.
Banner 2
  O nás

O nás

  1. července 2023 (Praha)

Uveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie a výzva k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu 

ELA Blockchain Services a.s., se sídlem na adrese Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4, IČO: 081 76 868, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24421 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že valná hromada Společnosti rozhodla dne 4. července 2023 o přeměně všech akcií emitovaných Společností na akcie zaknihované. O tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis NZ 876/2023 (dále jen „Rozhodnutí“), založený do sbírky listin Společnosti.

Společnost proto na základě Rozhodnutí vyzývá akcionáře Společnosti k odevzdání všech akcií emitovaných Společností za účelem jejich zaknihování, a to v sídle Společnosti ve lhůtě do šesti měsíců ode dne zveřejnění Rozhodnutí a dále ke sdělení čísla majetkového účtu akcionářů vedených u některého z účastníků centrálního depozitáře, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.

Společnost Rozhodnutí zveřejňuje v Obchodním věstníku, uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a dále zasílá oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

ELA Blockchain services a.s. je součástí koncernové struktury pod vedením Elektrotechnické asociace České republiky, která je naším majoritním akcionářem.

Elektrotechnickou asociací České republiky jsme byli založeni za účelem vývoje, zřízení a provozu blockchainové sítě ElA blockchain.

Naším hlavním úkolem je poskytovat nezávislou, důvěryhodnou, spolehlivou a trvalou platformu pro využití technologie blockchainu firmám (právnickým osobám) pro jejich podnikatelské projekty.

Platforma umožňuje budování veřejných, privátních nebo hybridních blockchainů, které jsou alternativou ke kryptoměnám i blockchainům cloudových providerů.

Náš business je budování blockchainů pro využití v průmyslu, IoT a kybernetické bezpečnosti. 

Naší vizí je vybudovat společnost jedinečnou v evropském i světovém měřítku, která excelentně zvládá technologické i procesní podmínky budování a provozu consortium type blockchainů na platformním základu. Jedinečnost a obchodní potenciál této platformy přiláká investory, technologické a obchodní partnery i uživatele, kteří ji budou využívat, rozšiřovat a stavět na ní svůj business související s blockchainovými aplikacemi.

Pokud máte zájem se dozvědět více informací, napište nám nebo zavolejte.

 

 

Elektrotechnická associaceJsme 100% dceřiná společnost Elektrotechnické asociace České republiky. www.electroindustry.cz
© 2024 ELA Blockchain Services a.s., Všechna práva vyhrazena.. Vytvořilo grafické a wébové studio Lagarto.cz