ELA Blockchain Services a.s.
Banner 2
  Blockchain Notarius

Co je Blockchain Notarius

Vlastní blockchain je technologické jádro, něco jako internet bez webových stránek a všech svých služeb nebo třeba jako systém booking.com bez jediného hotelu.

Abychom rozšíření blockchainu podpořili, připravili jsme jednoduchou aplikaci která vlastnosti blockchainu přirozeně využívá – tedy Blockchain Notarius.

Tato aplikace umí z dokumentu spočítat hash, přidat k hashi různá metadata (pokud si to uživatel přeje) a následně hash (s případnými metadaty) uložit do blockchainu.

Veřejně, z webu přístupná část aplikace pak umožňuje ověřit existenci hashe a případně zobrazit připojená metadata. Tato aplikace běží na všech uzlech (nodech) sítě. Je tedy možné ověřovat existenci hashe na libovolném serveru – v IBM, na ČVUT, v Elektrotechnické asociaci ČR, na Svazu průmyslu a dopravy, v Rowan Legal… těch bodů je v současné době několik desítek (seznam zde).

 

Příklad užití č. 1:

  • chci mít jistotu, že nikdo nemanipuluje s mými dokumenty: s výrobní dokumentací, s vydaným certifikátem, diplomem, uzavřenou smlouvou. Po registraci v blockchainu není manipulace s dokumentem možná (tedy možná je, ale ihned se to pozná (tedy možná je, ale ihned se to pozná).

Příklad užití č. 2:

  • ochrana autorského díla: chcete prokázat, že jste báseň složili vy? nemusíte jí nikde publikovat, stačí z ní spočítat (v aplikaci Blockchain Notarius) hash, ten uložit v blockchainu a získáte důkaz, že v daném čase jste měl dokument k dispozici. Samozřejmě nemusí se ukládat jenom text básně, ale třeba výrobní dokumentace, výkresy, náčrty, sériová čísla výrobků, hudba, video atd.

 

Rozšířená funkcionalita aplikace Blockchain Notarius:

Do aplikace jsme přidali ještě jednu, velmi užitečnou funkci: vzdálené podepisování dokumentů.

Aplikace umí dokument předregistrovat a vygenerovat k dokumentu speciální přístupové údaje (ID operace a PIN, podobně jako v internetovém bankovnictví). Pokud jsou tyto přístupové údaje (nejlépe nezávislými kanály) poslány protistraně, ta pak může dokument akceptovat a finálně uložit do blockchainu.

 

Příklad

  • vzdálená akceptace všeobecných obchodních podmínek (nebo třeba podmínek studia): podmínky zveřejníte na vašem webu, na registrovaný mail pošlete ID operace a na registrované telefonní číslo PIN. Příjemce pak jednoduše v systému dokument odsouhlasí a obě strany získávají nezvratný a neměnný důkaz o tom, na čem se dohodly.
Elektrotechnická associaceJsme 100% dceřiná společnost Elektrotechnické asociace České republiky. www.electroindustry.cz
© 2023 ELA Blockchain Services a.s., Všechna práva vyhrazena.. Vytvořilo grafické a wébové studio Lagarto.cz