ELA Blockchain Services a.s.
Banner 2
  O nás

Zprávy pro akcionáře

  1. července 2023 (Praha)

Uveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie a výzva k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu 

ELA Blockchain Services a.s., se sídlem na adrese Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4, IČO: 081 76 868, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24421 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že valná hromada Společnosti rozhodla dne 4. července 2023 o přeměně všech akcií emitovaných Společností na akcie zaknihované. O tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis NZ 876/2023 (dále jen „Rozhodnutí“), založený do sbírky listin Společnosti.

Společnost proto na základě Rozhodnutí vyzývá akcionáře Společnosti k odevzdání všech akcií emitovaných Společností za účelem jejich zaknihování, a to v sídle Společnosti ve lhůtě do šesti měsíců ode dne zveřejnění Rozhodnutí a dále ke sdělení čísla majetkového účtu akcionářů vedených u některého z účastníků centrálního depozitáře, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.

Společnost Rozhodnutí zveřejňuje v Obchodním věstníku, uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a dále zasílá oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Elektrotechnická associaceJsme 100% dceřiná společnost Elektrotechnické asociace České republiky. www.electroindustry.cz
© 2024 ELA Blockchain Services a.s., Všechna práva vyhrazena.. Vytvořilo grafické a wébové studio Lagarto.cz